Teater Z inviterer i samarbeid med Kultursenteret ISAK til worshop for ungdom i desember. Per Christian Mollan og Aimée Kaspersen vil lede workshoppen. Begge har erfaring fra det profesjonelle scenekunstfeltet og fra arbeid med ungdom.

Vi skal i løpet av dagene utforske begrepet “Makt” og fysisk teater. Deltakerne vil gjennom et workshopen få grunnleggende kompetanse i fysiske verktøy fra Frantic Assembly, og kunne arbeide skapende ut fra tematikker eller begreper.

Hva er Teater Z?
Teater Z er et flerkulturelt teatertilbud for barn og ungdom i Trondheim. Gruppen har som mål å skape en kunstnerisk, skapende plattform på tvers av nasjonalitet og kulturbakgrunn. Vi i Teater Z er opptatt av å gi barn/ungdom et kvalitetsfylt, lærerikt og gratis tilbud der deltakerne får være medskapere og kunstnere. Vi tilbyr én eller flere workshops i halvåret med erfarne kunstnere. Verktøy vi har jobbet med tidligere: Klovning, improvisasjon, skuespillerteknikker og musikk/rytme.

Når?
13-15. desember,
17:00-20:00 hver dag.

Hvor?
13/12: Kultursenteret ISAK – Klubben
14/12: Propellen Teater, Nonnegata
15/12: Kultursenteret ISAK – Amfisalen

For hvem?
For ungdom fra 13 år og oppover.

Pris:
Gratis! Alt du må gjøre er å sende en mail til zteaterz@gmail.com. Du vil få en bekreftelse fra oss i retur. Det er plass til 15 ungdommer. Førstemann til mølla!